Bộ môn Công nghệ Phần mềm

1. Thông tin chung

          Bộ môn Công nghệ phần mềm (tên tiếng anh là Software Engineering) là bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

 • Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm như: Cơ sở kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, toán rời rạc, trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, công nghệ web và ứng dụng, lập trình mobile…
 • Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia công và phát triển phần mềm tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Các hướng nghiên cứu chính

 • Algorithms and Theory
 • Parallel Computing
 • Software Testing and Verification
 • Data Mining

4. Đội ngũ cán bộ

          Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện có tổng số 19 cán bộ đương nhiệm. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

 • Phó giáo sư: 1
 • Tiến sỹ: 5
 • NCS: 3
 • Thạc sỹ: 7
TS. Nguyễn Văn Hậu Phó Trưởng Khoa E-mail: nvhau666@gmail.com Tel: 0943. 651.135
TS. Nguyễn Minh Quý Trưởng Phòng Đào Tạo E-mail: quyutehy@gmail.com Tel: 0912.068.582
TS. Nguyễn Văn Quyết Trưởng Bộ môn E-mail: quyetict@gmail.com Tel: 0912.188.636
PGS.TS Nguyễn Quang Hoan Giảng viên E-mail: quanghoanptit@yahoo.com.vn Tel: 0903.438.226
TS. Chu Thị Minh HuệPhó trưởng Bộ môn E-mail: HueCtm@gmail.com Tel: 0982.817.392
ThS. Nguyễn Hữu Đông Giảng viên E-mail: dongcntt77@gmail.com Tel: 0983.539.745
TS. Nguyễn Minh TiếnGiảng viên E-mail: minhtienhy@gmail.com Tel: 0983.860.318
ThS. Ngô Thanh Huyền    Giảng viên E-mail: nthuyen@utehy.edu.vn Tel: 0982.713.518
NCS. Đào Anh Hiển Nghiên cứu sinh tại Đài Loan E-mail: hienda@utehy.edu.vn Tel: 0983.264.436
ThS. Trần Đỗ Thu Hà                              Giảng viên                                                       E-mail: tdhapi@gmail.com                               Tel: 0976.289.988
NCS. Lê Thị Thu Hương Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc E-mail: Lehuong7885@gmail.com Tel: 0915.324.041
ThS. Nguyễn Thị Hải NăngGiảng viên E-mail: hainangtk1@gmail.com Tel: 0912.384.299
NCS. Hoàng Quốc Việt Nghiên cứu sinh tại Đài Loan E-mail: viethqtk1@gmail.com Tel: 0976.124.669
 
ThS. Trịnh Thị Nhị Giảng viên E-mail: Nhicntt@gmail.com Tel: 0978.606.526
ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Giảng viênE-mail: diep82003@gmail.com Tel: 0923.848.008
ThS. Đỗ Thị Thu Trang Giảng viên E-mail: TrangLexus@gmail.com Tel: 01696.911.336
 

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng Yên

Văn phòng bộ môn:

Phòng 2ĐH204 – Tầng 2 – Tòa nhà điều hành – Cơ sở 2 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.