Cơ sở vật chất

1. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, hạ tầng Internet

 • Phòng học lý thuyết: Đầy đủ cho SV học 1 ca. Trong đó có 3 phòng lý thuyết chất lượng cao; 3 phòng tự học cho sinh viên và học viên cao học
 • Phòng thực hành, thí nghiệm: 11 phòng (3 ở CS1; 7 ở CS2 và 1 ở CS3)
 • Đường truyền Internet: Đáp ứng yêu cầu với đường cáp quang chung 30Mbps.


2. Hệ thống thiết bị

 • Máy tính: ~ 200 máy. Trong đó, đa phần máy tính có cấu hình cao, trang bị 2015-2016. Nhìn chung, đáp ứng tố nhu cầu hiện tại.
 • Máy chiếu: 10 chiếc.
 • Máy chủ: 4 máy chủ. Đáp ứng tốt nhu cầu.

3. Hệ thống phòng thực hành, nghiên cứu

 • Phòng thí nghiệm Siêu máy tính.
 • Phòng nghiên cứu công nghệ mạng thế hệ mới
 • Phòng thiết kế đồ họa, xử lý phim ảnh
 • Phòng Sửa chữa máy tính
 • Phòng phát triển phần mềm theo mô hình công ty