Tin tức & Sự kiện

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin khóa 7
06/10/2020 40 lượt xem
Nhằm đánh giá kết quả của học viên sau hai năm học tập, ngày 11/01/2020, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 7 chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Đơn vị hợp tác